Musea i Sogn og Fjordane har tilsaman 13 museum spreidde i heile fylket, herav 7 avdelingar. Vi har samla 50 årsverk, og dekker eit vidt spekter av lokal, regional og nasjonal kunst- og kulturhistorie.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum har ledig 12 månaders engasjement som

KURATOR/FORMIDLAR  (med moglegheit for forlenging).
 

SFKM, Espen Mills

Foto: Espen Mills

Kort om museet

Sogn og Fjordane Kunstmuseum ligg i Førde sentrum. Kunstmuseet sitt arbeidsområde er regional kunsthistorie, med vekt på 1900-talet og samtidskunst, og er den viktigaste staden for framvising av kunst i Sogn og Fjordane. Kunstmuseet samarbeider i det nasjonale kunstmuseumsnettverket og er engasjert i internasjonale utstillingar og samarbeidsprosjekt. Museet har og ansvar for kunstsenterfunksjonar. Sogn og Fjordane Kunstmuseum har i tillegg driftsansvar for Astruptunet, Eikaasgalleriet og Sogn Kunstsenter. Sogn og Fjordane Kunstmuseum er ein del av stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
 

Arbeidsoppgåver
Stillinga som kurator/formidlar omfattar arbeidet med formidling (idéutvikling, omvisningar, koordinering, tekstproduksjon, nettsider, nyheitsbrev m.m.) og med museets utstillingar (idéutvikling, kuratering) i tillegg til noko samlingsrelatert arbeid. I stillinga vil du jobbe tett saman med avdelingsdirektør, vår konservator og resten av staben i arbeidet med å forberede og gjennomføre utstillingar. Noko avlasting i resepsjonen/museumsbutikken og anna museumsrelevant arbeid må påreknast.

 

Kompetanse og kvalifikasjonar

Vi søker en person med

  • kunsthistorisk kompetanse på minimum masternivå eller tilsvarande
  • relevant IKT-kompetanse
  • førarkort, klasse B

Søkar må beherske norsk (begge målføra) og engelsk skriftleg og munnleg og ha god kommunikasjonsevne. I tillegg er det ønskeleg med relevant kuratorisk erfaring.

 

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt og vurderast i samanheng med dei andre medarbeidarane på Sogn og Fjordane Kunstmuseum.

Du bør vere fleksibel, positiv og ha høg arbeidskapasitet. Vi vektlegg evne til å jobbe sjølvstendig og samtidig kunne fungere godt i team.

Stillingane blir lønna etter avtale, basert på landsovereinskomsten for museum (Virke). God pensjonsordning. IA-avtale. Musea i Sogn og Fjordane nyttar nynorsk som skriftspråk.Engasjementet gjeld for 12 månader. Det er ønskeleg med snarleg tiltreding.

Musea i Sogn og Fjordane er inne i ein organisasjonsprosess.

Nærare opplysningar får ein ved å  ta kontakt med Hanne Storm Ofteland, tlf. 486 29 759.

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli kravd gjort offentleg.
 

Søknad med CV skal sendast til stilling@misf.museum.no eller til Musea i Sogn og Fjordane, Gota 16, 6823 Sandane, innan 12. november 2019.
Søknad merkast «Kurator/Formidlar SFKM»
.